Cobra’s – belangrijke informatie

Tot onze spijt kunnen wij de artikelen 2104 – Little Cobra en 2106 – Cobra 3 BP 2 niet aanbieden. De fabrikant van de artikelen heeft wegens kwaliteitsproblemen besloten het artikel niet op de markt aan te bieden. In onderstaande brief vindt u uitgebreidere informatie vanuit de fabrikant en hun excuses daarvoor.

Geachte klanten,

Wij, Di Blasio Elio, zijn een vuurwerkfabrikant gevestigd in Italië die verschillende soorten
vuurwerk
op de Europese markt aanbiedt. Dit jaar hebben wij de transitie ingezet om steeds meer
professionele artikelen uit ons assortiment te vervangen door artikelen die geschikt zijn voor het
gebruik door consumenten. Dit om ervoor te zorgen dat de goede naam en faam van vuurwerk behouden
blijft.

De Nederlandse markt
Het is dan ook voor het eerst dat wij met een Nederlandse groothandel zaken doen. Wij hebben voor
een samenwerking gekozen met Cafferata Vuurwerk / Vuurwerktoppers. Zij hebben ervoor gekozen
diverse artikelen die wij produceren af te nemen om op de Nederlandse markt aan te bieden. Deze
artikelen zijn geschikt voor particulier gebruik en voldoen aan de Europese CE-markering en
Nederlandse wet- en regelgeving. Voor beide partijen was het vanaf meet af aan duidelijk dat de
kwaliteit en afwerking, die men gewend is van ons, moest worden gewaarborgd.

Productkeuze en kwaliteit
We hebben enkele partijen Cobra 3BP 2 en Mini geproduceerd voor de Nederlandse markt. Deze
artikelen zijn aan onafhankelijke derden aangeboden voor kwaliteitsonderzoek. We zijn met zijn
allen tot de conclusie gekomen dat de vooraf vastgestelde kwaliteit niet kon worden gewaarborgd.
Hierdoor stonden wij voor de lastige keuze om:
1. een nieuwe batch artikelen te produceren en deze zonder aanvullend kwaliteitsonderzoek op de
markt aan te bieden; of
2. de productie voor dit jaar te staken, gelet op het resterende tijdsbestek, en de artikelen dit
jaar niet op de markt aan te bieden.

Ons besluit
Zoals door ons aangegeven heeft de kwaliteit van de artikelen vanaf meet af aan bovenaan gestaan.
Wij hebben onze partner Cafferata Vuurwerk / Vuurwerktoppers, de dealers van Vuurwerktoppers en de
uiteindelijke consumenten die ons vuurwerk willen kopen, dan ook teleur moeten stellen met de keuze
om de artikelen Cobra 3BP 2 en Mini niet op de Nederlandse markt aan te bieden.

Excuses
Wij bieden hier dan ook onze welgemeende excuses voor aan, temeer nu Cafferata Vuurwerk /
Vuurwerktoppers en de dealers reeds uitlatingen hebben gedaan in diverse soorten (sociale) media
over de komst van onze artikelen.

Tot slot
Wij hebben een lastige keuze moeten maken, maar willen benadrukken dat de kwaliteit te allen tijde
voorop moet staan. En deze kon voor dit jaar, mede gelet op de tijdsdruk die de productie met zich
meebrengt, gewoonweg niet worden gerealiseerd.

Wij bieden een ieder die hiervan hinder heeft ondervonden dan ook nogmaals onze welgemeende excuses
aan.
Team – Di Blasio Elio Fireworks